Aktualności Aktualności

973 Kawaler Orderu Uśmiechu na świecie !

Marian Stanisław Podlecki Nadleśniczy Nadleśnictwa Rajgród został odznaczony Orderem Uśmiechu.

    Uroczysta ceremonia wręczenia Orderu Uśmiechu odbyła się w dniu 18 lipca br. w Ośrodku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Woźnejwsi, k. Rajgrodu. W uroczystości wzięli udział Członkowie Kapituły Orderu Uśmiechu: M. Michalak- kanclerz, J. Frankowski- członek, B. Sobocińska- członek, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, samorządowcy, przedstawiciele lokalnych władz województwa oraz powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, duchowni, leśnicy, pracownicy parków narodowych, rodzina i przyjaciele odznaczonego oraz licznie zgromadzone dzieci.

    Oficjalną część ceremonii poprzedziły występy artystyczne dzieci i młodzieży. Order uśmiechu wręczył nadleśniczemu Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Ceremonii wręczania Orderu jak zawsze towarzyszył rytuał wypicia soku z cytryny, koniecznie z uśmiechem oraz pasowania różą. Marian Podlecki- nowo pasowany Kawaler Orderu Uśmiechu przyrzekł przed dziećmi i członkami Kapituły "być zawsze pogodnym i radość dzieciom przynosić" po czym otrzymał legitymację Kawalera Orderu Uśmiechu z numerem 973

    Order uśmiechu to międzynarodowe odznaczenie nadawane za działania przynoszące dzieciom radość. Marian Podlecki został odznaczony Orderem Uśmiechu na wniosek dzieci i młodzieży z Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Białymstoku „za okazywanie im serca, przyjaźni, dobroci i cierpliwości".

    Marian Stanisław Podlecki jest związany z Nadleśnictwem Rajgród od ponad 25 lat. To niezwykle ciekawa i barwna postać. Jest nie tylko leśnikiem i miłośnikiem przyrody, ale też harcerzem i społecznikiem. Często spotyka się z dziećmi. Działa w harcerstwie, swej parafii oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Ściśle współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Jest organizatorem m.in. kolonii dla polskich dzieci ze Wschodu oraz Majówki w Malinówce dla dzieci z domów dziecka.

Odznaczenie – w formie medalu przedstawiającego uśmiechnięte słoneczko – przyznawane jest w Polsce przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu. Spośród kandydatur nadesłanych przez dzieci z całego świata Kapituła wybiera laureatów. Kawalerem Orderu Uśmiechu zostaje dorosły, którego działalność jest wyjątkowa, nietuzinkowa i przynosi dzieciom najwięcej radości, często ratuje ich życie.