Aktualności Aktualności

Globalne święto lasów

Już po raz czwarty jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Lasów. Ten wyjątkowy dzień został ustanowiony w 2012 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W tym roku jest dedykowany roli lasów, jaką pełnią w zaopatrywaniu Ziemi w życiodajną wodę.

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), zachęca, aby tego dnia propagować ideę i działania związane z lasami, np. sadzenie drzew, sprzątanie terenów leśnych czy też  nagłaśnianie tej tematyki w mediach. Lasy są nieodłączną częścią naszego życia: zapewniają ochronę, bioróżnorodność i chronią przed zmianami klimatu. To także źródło pracy, schronienia i pożywienia. Z informacji ONZ wynika, że od lasów jest uzależnione życie 1,6 mld ludzi na całym świecie.

 

Tereny leśne są także domem dla 80 proc. gatunków roślin, zwierząt i grzybów. W Polsce w lasach występuje aż 32 tys. gatunków flory i fauny, czyli 65 proc. wszystkich spotykanych w kraju gatunków.

Polska jest w europejskiej czołówce pod względem powierzchni lasów. Każdego roku polscy leśnicy sadzą aż 500 mln nowych drzew. Obecnie lasy zajmują ponad 29 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,2 mln ha. Ponad połowa to lasy o charakterze ochronnym, w tym wodochronne. Lasy i drzewa zatrzymując wodę przeciwdziałają powodziom i erozji gleby.

Lasy Państwowe od lat aktywnie uczestniczą w programach przeciwdziałających powodziom. Na terenie lasów polskich, w 230 nadleśnictwach, zostały zrealizowane dwa programy tzw. małej retencji nizinnej i małej retencji górskiej. Dzięki czemu teraz lasy na terenach nizinnych magazynują ok. 43,5 mln m sześc. wody, natomiast w górskich potokach i oczkach pozostanie 1,5 mln m sześc. wody.

Warto wiedzieć:

  • Tereny leśne zlewisk, zwłaszcza mokradła, dostarczają 75 proc. świeżej wody dostępnej na Ziemi, która jest wykorzystywana w gospodarstwach domowych i przemyśle.
  • Mniej więcej jedna trzecia największych miast świata czerpie znaczną część wody pitnej prosto z leśnych obszarów objętych ochroną.
  • Blisko 80 proc. światowej populacji, czyli 8 na 10 ludzi, jest narażona na niedobór wody.
  • Lasy zachowują się jak filtr wody, ponieważ zatrzymują zanieczyszczenia w ściółce oraz minimalizują erozję gleby.
  • Lasy, zatrzymując wodę obniżają temperaturę, tym samym przeciwdziałają ociepleniu klimatu.