Aktualności Aktualności

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Koła łowieckie w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Rajgród:

·         Wojskowe Koło Łowieckie Nr 126 „Rogacz" Warszawa
·         Koło Łowieckie „Łoś" Rajgród
·         Wojskowe Koło Łowieckie Nr 169 „Bóbr" Osowiec
·         Koło Łowieckie „Knieja" Łomża
·         Koło Łowieckie „Batalion" Łomża
·         Koło Łowieckie „Leśnik" Białystok
·         Koło Łowieckie „Wilk" Grajewo
·         Koło Łowieckie „Cietrzew" Prostki
·         Koło Łowieckie „Ponowa" Szczuczyn
·         Koło Łowieckie „Dzik" Białystok

·         Wojskowe Koło Łowiecki "Łoś Czerwony Bór"

Stany zwierzyny w poszczególnych latach w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Rajgród:

 

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ŁOŚ

360 391 463 551 552 599 610 588 604 636

JELEŃ

377 493 507 590 636 660 558 535 585 652

SARNA

1574 1623 1522 1750 1698 1719 1673 1747 1835 1913

DZIK

770 766 674 859 761 539 339 108 70 46