Aktualności Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Adaptacja pomieszczeń biurowych na dwie kancelarie leśniczych

Nadleśnictwo Rajgród zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pod nazwą: „Adaptacja pomieszczeń biurowych na dwie kancelarie leśniczych” Znak sprawy S.270.3.2021.

 

Ofertę można złożyć na stronie :

https://www.platformazakupowa.pl/pn/lasy_rajgrod

Na powyższej stronie można zapoznać się ze szczegółami i pobrać wymagane dokumenty.

W załączeniu ogłoszenie o zamówieniu.