Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ceryfikaty

Nadleśnictwo Rajgród informuje, iż prowadzi gospodarkę leśną zgodną z zasadami FSC oraz PEFC.

       FSC® jest skrótem angielskiej nazwy organizacji Forest Stewardship Council® FSC-C107315. Celem jej działalności jest popularyzacja gospodarki leśnej prowadzonej na zasadach uwzględniających oprócz aspektów ekonomicznych również społeczne i przyrodnicze. Ten certyfikat ma większość jednostek LP. Na produktach leśnych (najczęściej drzewnych), które pochodzą z tych lasów, umieszczane jest logo systemu FSC®.

     PEFC jest skrótem angielskiej nazwy międzynarodowej organizacji pozarządowej Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes. Została ona utworzona, by wspierać zasady zrównoważonej gospodarki leśnej. Jej celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej. W związku z tym ta certyfikacja jest prowadzona według standardów krajowych, akredytowanych przez PEFC.

      Przyznanie certyfikatu potwierdza, że lasy są zarządzane poprawnie na każdym etapie – od wysiania nasion w szkółkach, poprzez zabiegi hodowlane i ochronne, do wycinki i sprzedaży drewna. Certyfikacja gospodarki leśnej jest dla Lasów Państwowych korzystna, ponieważ na całym świecie rośnie zapotrzebowanie na surowiec certyfikowany – poszukuje go wielu renomowanych producentów wyrobów z drewna.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że został przyznany certyfikat FSC o numerze NC-FM/COC-015247 obejmujący 28 nadleśnictw działających na obszarze administracyjnym RDLP.

28 nadleśnictw wchodzących w skład RDLP w Białymstoku objętych jest certyfikatem PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/11/1

Lasy HCVF

Zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej według zasad i standardów FSC (Forest Stewardship Council) Nadleśnictwo Rajgród wyznaczyło obszary ochrony ekosystemów reprezentatywnych w ramach krajobrazu (obszary wyłączone z użytkowania) oraz lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests) - zatwierdzone przez Dyrektora RDLP w Białymstoku w dniu 06.12.2010 roku, korekta w 2019 i 2020 roku.