Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Rajgród
Nadleśnictwo Rajgród
86 273 33 10
86 273 32 69

Tama 2
19-206 Rajgród

Nadleśniczy
Jacek Konieczny
510 258 344
Zastępca nadleśniczego
Arkadiusz Malinowski
86 273 32 70
Główny Księgowy
Beata Policha
86 273 32 66
Inżynier nadzoru
Wojciech Dudziuk
609 757 565

Dział Gospodarki Leśnej

Ewa Drabek
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. pozyskania drewna i ochrony przyrody
Tel.: 86 272 19 11, 661 660 168
Łukasz Zaniewski
Starszy Specjalista Służby Leśnej - Hodowla Lasu, Ochrona Lasu, BHP, Nasiennictwo, Selekcja
Tel.: 86 272 19 11
Mateusz Niedźwiecki
Specjalista Służby Leśnej - Edukacja, PPOŻ
Tel.: 86 273 32 71, 661 660 150
Anna Zapert
Specjalista Służby Leśnej - Marketing
Tel.: 86 273 32 71, 661 661 167
Wojciech Rutkowski
Specjalista Służby Leśnej ds. szkółkarstwa
Tel.: 661 660 160
Przemysław Łubowicz
Referent ds. technicznych
Tel.: 86 273 32 71

Dział Finansowo - Księgowy

Ewa Matysiewicz
Starszy księgowy
Tel.: 86 272 36 07, 661 660 868
Aleksandra Golińska
Księgowy
Tel.: 86 272 36 07
Jadwiga Lotkowska
Kasjer
Tel.: 86 272 19 10
Urszula Oleksińska
Referent ds. księgowości
Tel.: 86 272 19 10

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Piotr Skowronek
Sekretarz nadleśnictwa
Tel.: 86 273 32 67
Jolanta Piwko
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 86 273 32 65, 661 660 028
Marzena Okurowska
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 86 273 32 65, 665 660 905
Tomasz Szajner
Referent ds. transportu i administracji
Tel.: 86 273 32 68, 661 660 162
Ewelina Anna Matysiewicz
Młodsza sekretarka
Tel.: 86 273 33 10
Milena Sowul
Referent ds. budowlanych
Tel.: 86 273 32 67

Stanowisko ds. pracowniczych

Elżbieta Zemelka
Stanowisko ds. pracowniczych
Tel.: 86 272 19 09, 661 660 861

Posterunek Straży Leśnej

Robert Krzynówek
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 86 273 31 16, 661 660 153
Daniel Nowicki
Strażnik Leśny
Tel.: 661 660 151

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny

Tel.: 086 261 10 01, 695 985 070