Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Na terenie naszego nadleśnictwa znajduje się ścieżka edukacyjna, ścieżka edukacyjno-rekreacyjna, ścieżka do biegów na orientację oraz izba edukacyjna.

1. Ścieżka edukacyjna „Poznaj tajemnice lasu” – położona na terenie leśnictwa Bełda w bezpośrednim sąsiedztwie szkółki leśnej, przebiegająca przez rezerwat przyrody „Czapliniec Bełda” .

Ścieżka ma dwa warianty:

  1. Małych Odkrywców – szlak niebieski

Długość trasy – około 1330 m

Ilość przystanków – 7

Tematyka każdego przystanku – jak niżej:

Przystanek I - Zasady zachowania w lesie, czyli poradnik leśnego wędrowca

Przystanek II -  Mieszkańcy lasu

Przystanek III - Ochrona przyrody

Przystanek IV - Rola lasu ­

Przystanek V - Bartnictwo

Przystanek VI - Zwierzęta Łowne

Przystanek VII - Martwe drewno

 

  1. Starszych Odkrywców – szlak czerwony

Długość trasy – około 1740 m

Ilość przystanków – 11

Tematyka każdego przystanku – jak niżej:

Przystanek I - Zasady zachowania w lesie, czyli poradnik leśnego wędrowca                     

Przystanek II -  Mieszkańcy lasu

Przystanek III - Ochrona przyrody

Przystanek IV - Rola lasu

Przystanek V - Bartnictwo

Przystanek VIII - Rezerwat przyrody „Czapliniec Bełda”

Przystanek IX - Szkółka leśna

Przystanek X – Piętra w lesie

Przystanek XI - Gospodarka leśna

Przystanek XII - Siedliskowe typy lasu

Przystanek XIII - Podszyt

Początek ścieżki znajduje się w miejscu postoju pojazdów z wiatą turystyczną przy drodze Tama - Woźnawieś. Po ścieżce czerwonej można poruszać się samodzielnie. Ścieżka niebieska przeznaczona dla odbiorców poruszających się z edukatorem.

 

2. Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna "LISIAKI" - powstała dzięki wspólnej inicjatywie Nadleśniczego Nadleśnictwa Rajgród oraz Burmistrza Miasta Szczuczyn z myślą o turystach odwiedzających Nadleśnictwo i okolicznych mieszkańcach, którzy szukają odpoczynku wśród pięknej przyrody, a jednocześnie chcą spędzić aktywnie czas. Jest to miejsce stworzone zarówno dla najmłodszych jak i najstarszych miłośników lasów. „LISIAKI” to nie tylko atrakcja turystyczna, ale także znakomite miejsce na lekcje przyrody dla dzieci i młodzieży. Ścieżka wyposażona jest w tablice edukacyjne oraz ławo-stoły, a jej pokonanie zajmuje ok. 2 godzin.

 

         3. Poznaj Swój Las- ścieżka do uprawiania biegów na orientację

Ścieżka znajduje się we wsi Ruda (początek ścieżki zlokalizowany w rogu boiska gminnego). Projekt "Poznaj Swój Las" to pakiet propozycji różnorodnych aktywności od edukacji, poprzez rekreację i turystykę, aż do form sportowych. Wszystkie opierają się na orientacji terenowej. Jest to poruszanie się w terenie przy pomocy mapy i kompasu. Uczestnik odnajduje w wyznaczonej kolejności punkty kontrolne. Z mapy można korzystać zarówno w czasie biegu, jak i jazdy rowerem. Wybór drogi pomiędzy punktami jest indywidualną sprawą zawodnika, zależy od jego umiejętności. 

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich. Korzystanie jest bezpłatne. Uczestniczymy na własną odpowiedzialność- należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa oraz przestrzegać przepisów dotyczących zachowania się w lesie.

Chcąc skorzystać ze ścieżki należy:

- wybrać na stronie internetowej interesującą nas trasę (istnieją dwie trasy- krótka 1,4 km oraz długa 6,9 km): https://www.bialystok.lasy.gov.pl/baza-map

- wydrukować mapę, pamiętając o odpowiedniej skali (100% lub aktualny rozmiar),

- pokonać trasę, zaliczając kolejne punkty kontrolne,

- start i meta zlokalizowane są przy tablicy informacyjnej projektu,

- sposób pokonania trasy (spacer, marsz lub bieg), jak również wybór wariantu na kolejne punkty kontrolne są samodzielną decyzją.

 

 

           4. Izba edukacyjna 

Obszerna sala zlokalizowana w budynku obok siedziby Nadleśnictwa przygotowana do prowadzenia edukacji leśnej dla 30 osób. Wyposażona jest w drewniane stoły i krzesła, projektor multimedialny ze ściennym ekranem, eksponaty leśne, w tym zabytkowe sprzęty stosowane w leśnictwie, dermoplasty zwierząt występujących na terenie Nadleśnictwa, trofea myśliwskie, nagrodzone prace z konkursów fotograficznych i plastycznych, plansze edukacyjne oraz wiele innych.