Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Działalność edukacyjna Nadleśnictwa Rajgród ma na celu propagowanie wśród społeczeństwa wiedzy o lesie i pracy leśników, jak również kształtowanie odpowiednich postaw w obcowaniu z przyrodą.

 Realizowana jest poprzez:

- spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach, ośrodkach i obozach harcerskich, jak również na terenie Nadleśnictwa;

- organizację konkursów plastycznych, literackich, fotograficznych, wiedzowych;

- organizację zawodów sportowych i hippicznych;

- udział i współorganizację akcji proekologicznych („Pomóżmy Kasztanowcom", „Sprzątanie Świata", „Święto drzewa" i inne).

Placówki korzystające z naszej oferty edukacyjnej zobligowane są do zapoznania się z "Regulaminem uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej na terenie Nadlesnictwa Rajgród". Warunkiem przeprowadzenia zajęc jest przekazanie do nadleśnictwa podpisanego "Oświadczenia o akceptacji Regulaminu".

Regulamin, wzór zgłoszenia oraz oświadczenia (dotyczącego konkretnego spotkania) dostępne do pobrania poniżej. By zorganizować zajęcia edukacyjne w Nadleśnictwie Rajgród zainteresowanych prosimy o kontakt (rajgrod@bialystok.lasy.gov.pl, tel. 86 272 32 68).

Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie nadal owocna, a przy tym miła i bezpieczna.