Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

 • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
 • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
 • sporządzają plany zalesień gruntów w tym (PROW);
 • prowadzą systematyczne lustracje lasów podlegających nadzorowi;
 • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
 • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
 • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach;
 • wydają decyzje administracyjne w pierwszej instancji.
   

W każdy poniedziałek w godz. 7.00 - 13.00 leśniczowie naszego nadleśnictwa przyjmują telefony w sprawie lasów niepaństwowych:

 • Kamil Mądrzak - Leśnictwo Bełda
  tel. 697 038 885
 • Ewelina Zawalich - Leśnictwo Przejma
  tel. 661 660 978
 • Marcin Malinowski - Leśnictwo Ruda
  tel. 661 660 175
 • Robert Madejek - Leśnictwo Podlasek
  tel. 661 660 171
 • Jarosław Michalski - Leśnictwo Białaszewo
  tel. 661 660 178
 • Jan Dąbrowski - Leśnictwo Przechody
  tel. 661 660 177
 • Piotr Strzałkowski - Leśnictwo Kędziorowo
  tel. 661 660 164
 • Krzysztof Andruk – Leśnictwo Ławsk
  tel. 661 660 165
 • Cezary Wasilewski – Leśnictwo Żebry
  tel. 661 660 176

Materiały do pobrania