Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

Gospodarka łowiecka prowadzona w Lasach Państwowych stanowi integralną część gospodarki leśnej. W administracyjnych granicach Nadleśnictwa Rajgród zlokalizowanych jest 15 obwodów łowieckich.

     Nadleśnictwo gospodaruje w Ośrodku Hodowli Zwierzyny: obwód nr 66 i obwód nr 79 o łącznej powierzchni 7 389 ha. Pozostałe obwody wydzierżawione są kołom łowieckim.

     Teren Nadleśnictwa jest atrakcyjnym łowiskiem do pozyskania interesujących trofeów. Oprócz gatunków zwierzyny łownej takiej jak: lis, borsuk, kuna, jenot, kaczki, gęsi, słonki, występują tutaj zwierzęta chronione jak cietrzew, żuraw, wilk oraz rzadkie ptaki: orzeł bielik, orlik, puchacz, bocian czarny, dzięcioł białogrzbiety.

Kontakt dla myśliwych:
Mariusz Marcinkiewicz
tel. 661 660 158