Aktualności

Pragniemy zachęcić uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w konkursie literacko – plastycznym pn. „Wakacyjne bezpieczeństwo widziane oczami dziecka” organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku. Współorganizatorem konkursu jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.

Wydarzenia

Pragniemy zachęcić uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w konkursie literacko – plastycznym pn. „Wakacyjne bezpieczeństwo widziane oczami dziecka” organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku. Współorganizatorem konkursu jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Przetargi, zamówienia i zarządzenia prezentujemy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Podstawą działalności rynkowej Lasów Państwowych jest sprzedaż drewna. Nowoczesna gospodarka leśna, prowadzona przez Lasy Państwowe w naszym kraju, podporządkowuje wielkość pozyskania drewna nadrzędnym względom trwałości lasów i zwiększania ich zasobów.

Oferta łowiecka

Gospodarka łowiecka prowadzona w Lasach Państwowych stanowi integralną część gospodarki leśnej. W administracyjnych granicach Nadleśnictwa Rajgród zlokalizowanych jest 15 obwodów łowieckich.

Zakazy wstępu do lasu

W wyjątkowych przypadkach, nadleśniczy ma prawo wprowadzić zakaz wstępu do lasu. Takie zakazy wiążą się przede wszystkim z zachowaniem bezpieczeństwa odwiedzających las.

RODO

ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH