Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borów mieszanych z dominacją sosny. Średni wiek drzewostanów na naszym terenie to 62 lata, a przeciętna zasobność 275 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 62 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerka
 • 31 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 7 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 72 proc. – sosna, modrzew
 • 3 proc. –  świerk
 • 3 proc. – dąb, jesion
 • 12 proc. – brzoza
 • 10 proc. – olsza

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 9 proc. – I klasa
 • 12 proc. – II klasa
 • 22 proc. – III klasa
 • 31 proc. – IV klasa
 • 17 proc. – V klasa
 • 9 proc. – VI klasa i starsze