Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Rajgród pod obecna nazwą funkcjonuje od 1925 roku.Wcześniej jeszcze jako Leśnictwo Rajgród (od III rozbioru Polski do 1924 r.) obejmowało wszystkie lasy rządowe powiatu biebrzańskiego i części augustowskiego.

    Tu powołano jedne z najstarszych w Polsce rezerwaty przyrody: Grzędy i Czerwone Bagno, gdzie przetrwała na wolności ostania subpopulacja łosia w naszej części Europy.

    Po licznych reorganizacjach (miedzy innymi przekazaniu w 1993 roku do Biebrzańskiego Parku Narodowego ok. 17 tys. ha terenów) powierzchnia ogólna Nadleśnictwa Rajgród wynosi 12 088,36 ha, w tym powierzchnia leśna 11 391,84 ha. Ponad to Nadleśnictwo sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi powiatu grajewskiego i części monieckiego na powierzchni ponad 8 tys. ha. Zasięg administracyjny Nadleśnictwa Rajgród rozciąga się na powierzchni niemal 1 000 km 2.

    Lasy nadleśnictwa położone są w obrębie II Krainy przyrodniczo leśnej Mazursko-Podlaskiej (w 5 dzielnicy Wysoczyzny Białostockiej,w 3 dzielnicy Wysoczyzny Kolneńskiej oraz w 1 dzielnicy Pojezierza Mazurskiego).

    Obszar dzisiejszego Nadleśnictwa Rajgród w zamierzchłych czasach porastały lasy. Badania archeologiczne potwierdzają osadnictwo ludzkie w pierwszych okresach epoki żelaza (700 -150 l. p.n.e.).

    Tereny położone na południe od rzeki Ełk stanowiły tzw. Ziemię Wiską Księstwa Mazowieckiego, zaś ziemie na północ od niej i w górnym biegu zajmowały plemiona jaćwieskie. Na dogodnym pod względem obronnym terenie półwyspu jeziora Rajgrodzkiego Jaćwingowie założyli gród warowny Raj. Łupieżcze wyprawy Jaćwingów na sąsiednie ziemie spowodowały odwetowe wyprawy książąt ruskich i mazowieckich. spacyfikowane ziemie stały się terenami spornymi pomiędzy Krzyżakami, Litwinami a Mazowszanami.

    Gospodarka leśna do I wojny światowej nie była intensywna i polegała głównie na pozyskaniu zwierzyny, miodu, siana z łąk, bursztynu i niewielkiej ilości drewna.

    Lasy wraz z niedostępnymi bagnami pradoliny Biebrzy stanowiły ważny element strategiczny przed ekspansją pruską sztucznie wzmocnione twierdzą Osowiec.

     Okres I i II wojny światowej to rabunkowa gospodarka okupanta niemieckiego.

   W okresie powojennym nadleśnictwo zalesiło kilka tysięcy hektarów gruntów porolnych. Definitywne urządzanie lasów rajrodzkich zostało zakończone w 1965 r.