Położenie

Nadleśnictwo Rajgród jest jednym z trzydziestu jeden nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Historia

Nadleśnictwo Rajgród pod obecna nazwą funkcjonuje od 1925 roku.Wcześniej jeszcze jako Leśnictwo Rajgród (od III rozbioru Polski do 1924 r.) obejmowało wszystkie lasy rządowe powiatu biebrzańskiego i części augustowskiego.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Rajgród jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwo dzieli się na 9 leśnictw.

Projekty i fundusze

W roku 2010 na terenie leśnictw Ruda, Podlasek i Białaszewo w skutek działania silnych wiatrów zniszczone zostało ponad 50 hektarów lasu.