Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

W roku 2010 na terenie leśnictw Ruda, Podlasek i Białaszewo w skutek działania silnych wiatrów zniszczone zostało ponad 50 hektarów lasu.

     Nadleśnictwo Rajgród pozyskało fundusze pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007 – 2013. W ramach działania o nazwie „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" pozyskano środki na zakup sadzonek, prace odnowieniowe, pielęgnację założonych upraw a także zabezpieczenie ich przed owadami szkodliwymi i presją zwierzyny.