Wydawca treści Wydawca treści

Otulina Biebrzańskiego Parku Narodowego

Biebrzański Park Narodowy utworzono na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1993 roku w sprawie utworzenia Biebrzańskiego Parku Narodowego (Dz. U. nr86 poz. 399).

       Specyfiką Biebrzańskiego Parku Narodowego jest objęcie ochroną w przeważającej części obszarów nienaturalnych, a przekształconych antropogenicznie - w drugiej połowie XIX wieku ekstensywna gospodarką łąkową.

        Ze względu na to, że obszary te pozostawione bez ingerencji człowieka podlegałyby sukcesji lasu, prowadzone są kosztowne działania przeciwdziałające temu zjawisku.

         17 000 ha obecnego Biebrzańskiego Parku Narodowego było przed utworzeniem Parku zarządzane przez Nadleśnictwo Rajgród, w tym utworzone w okresie międzywojennym rezerwaty: Grzędy i Czerwone Bagno.

     Powierzchnia parku wynosi 59223 ha, a otuliny 66824 ha. Należy do najdzikszych i najbardziej odludnych obszarów naszego kraju. Obejmuje swym zasięgiem niemal całą dolinę Biebrzy. Chroni największe w Środkowej Europie bagna i torfowiska niskie o unikatowej w skali Europy, a nawet świata, faunie i florze. Stanowi jedną z najcenniejszych ostoi naszych ptaków oraz najważniejszą ostoją łosia w Polsce.